W poszukiwaniu adresu

Każdy komputer w sieci ma właściwy tylko dla siebie adres IP (IP - Internet Protocol) wyrażony w postaci szeregu cyfr. Typowy adres składa się z czterech liczb maksymalnie trzycyfrowych (od 1 do 255) oddzielonych kropkami. Przykładem poprawnego adresu jest 148.81.26.2. Liczba pierwsza od lewej jest najogólniejszą częścią adresu, oznaczającą najrozleglejszą sieć, do której należy adresat, kolejne liczby precyzują adres coraz dokładniej, aż będzie on dotyczył konkretnego komputera. Komputerowi adres IP jest przyporządkowywany w momencie zalogowania się do Internetu, jeśli adres ten jest przypisywany dynamicznie (łączenie się przez modem), to pomiędzy poszczególnymi połączeniami kilka ostatnich cyfr może ulec zmianie.

Adresy IP są długie i trudne do zapamiętania, dlatego do powszechnego użytku zastosowano system specyficznych nazw np. jack.oeiizk.waw.pl. Tego typu nazwy są łatwiejsze do zapamiętania, ponieważ mają określona strukturę, pozwalającą domyśleć się ich znaczenia. Wystarczy użyć takiej nazwy, a rutery zamienią ją na równoważny adres IP, wykorzystywany do przesyłania pakietów danych.

System nazw DNS (ang. Domain Name System), opisujący adresy komputerów i organizacji, do których one należą, ma układ odwrotny od wykorzystywanego przez liczbowe adresy IP. Na przykład w adresie jack.oeiizk.waw.pl skrajnie lewa część jack oznacza nazwę komputera, druga część jest nazwą organizacji, ostatnie dwie zaś określają położenie serwera - waw od słowa Warszawa i  pl od nazwy kraju (Polska).

Wsród używanych w nazwach typów domen (określających ich rzeczywiste położenie i charakter) możemy wyróżnić na przykład:


Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2003 r.