Krótka historia Internetu

Zimna wojna i wojna jądrowa

W odpowiedzi na wystrzelenie pierwszego Sputnika przez Rosję (1957 r.) Departament Obrony Stanów Zjednoczonych utworzył organizację o nazwie ARPA (Advanced Research Project Agency), która miała unowocześnić armię amerykańską. Dwanaście lat później owa organizacja opracowała projekt pod nazwą ARPAnet - plan utworzenia wojskowej sieci badawczej, pierwszej na świecie zdecentralizowanej sieci komputerowej. Projektowana sieć miała składać się z dużej liczby komputerów przesyłających pomiędzy sobą dane w tzw. pakietach, czyli niewielkich porcjach, połączenia miały być wyznaczane w sposób dynamiczny, tzn. maszyny A i B powinny umieć nawiązać kontakt dzięki różnym stacjom pośrednim.

Świat komputerów tworzyły wtedy komputery centralne (mainframe computers, tzw. superkomputery) oraz podłączone do nich terminale. Były one wrażliwe na uszkodzenia - uszkodzenie układu centralnego równało się zniszczeniu całego systemu. Stąd wizja niezależnych inteligentnych komputerów wymieniających dane przez sieć była pomysłem budzącym wielkie zainteresowanie - zamach bombowy na zdecentralizowaną sieć komputerową mógł w najgorszym wypadku wyeliminować tylko kilka węzłów, pozostawiając resztę nietkniętą i zdolną do dalszej obsługi nieuszkodzonych połączeń.


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.