Główne założenia

Podstawowe cele stawiane przed siecią Internet to:


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.