Krótka historia Internetu

Projekt Połączeń Międzysieciowych

Sieć ARPAnet łączyła kontrahentów z uniwersytetów, przemysłu zbrojeniowego i wojska. Powstała w celu ułatwienia badań nad rozpowszechnianiem informacji i nad przesyłaniem informacji w wypadku wojny jądrowej. Sieć systematycznie rosła - szybko dodano możliwość przesyłania plików, pocztę elektroniczną i listy dyskusyjne, aby zainteresować ludzi elektroniczną wymianą informacji. Równolegle powstawały następne sieci komputerowe, co prowadziło do pojawienia się konieczności opracowania nowych metod komunikacji. Wizja Internetu jako metasieci (sieci złożonej z połączonych sieci) jasno określa rozproszoną naturę całego przedsięwzięcia, na całym świecie komputery różnych producentów, używające różnych systemów operacyjnych, mogą wymieniać między sobą informacje, łącząc się za pośrednictwem wyspecjalizowanych komputerów zwanych ruterami (ang. routers) i koncentratorami (ang. hub).

W 1973 roku ARPA (pod nową nazwą DARPA - Defense Advanced Research Project Agency) rozpoczęła prace nad programem pod nazwą Internetting Project (Projekt Połączeń Międzysieciowych). Jego celem było ustalenie, jak można łączyć sieci między sobą, dotyczyło to przede wszystkim trudności wynikających z różnych sposobów przesyłania informacji w różnych sieciach. Problem ten można rozwiązać za pomocą specjalnych bram (ang. gateways) umożliwiajacych łączenie sieci i przesyłanie między nimi informacji oraz przez opracowanie sposobu (protokołu), w jaki sieć ma przesyłać komunikaty i obsługiwać błędy .


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.