Krótka historia Internetu

Czy to już Internet?

W 1983 roku oryginalny ARPAnet został podzielony na dwie części: MILnet (do celów wojskowych) i ARPAnet (do badań sieci komputerowych). Obie sieci używały protokołu TCP/IP i połączone były tzw. bramą (gateway), co umożliwiało wymianę danych pomiędzy nimi. Fakt podziału jest uważany przez niektórych za początek współczesnego Internetu, chociaż już w 1980 roku CSnet (Computer Science Network), sieć łącząca wydziały informatyki w kilku stanach, stała się pierwszą autonomiczną siecią, jaka uzyskała zgodę DARPA na włączenie do ARPAnet-u. Zatwierdzenie przez Defence Communication Agency Stanów Zjednoczonych TCP/IP jako standardu dla maszyn połączonych w sieci ARPAnet umożliwiło rozwój Internetu. Od tego momentu można dodawać nowe bramy i dołączać nowe sieci bez zaburzania dotychczasowej struktury połączeń.

W 1986 roku organizacja National Science Foundation utworzyła NSFnet, wiążąc sześć uniwersyteckich centrów superkomputerowych w całym kraju w celu udostępnienia ich wspólnocie akademickiej. Szybkość transmisji w sieci wynosiła 56 Kbps (kilobitów na sekundę). Do lipca 1988 roku sieć, którą nazywano już Internetem, obejmowała trzynaście węzłów wykorzystujących łącza o szybkości 1.5 Mbps (megabita na sekundę). W 1991 roku NSF uchyliła ograniczenia blokujące sieciowe inicjatywy komercyjne. Spowodowało to początkowo rozwój przedsięwzięć handlowych, później umożliwiło dostęp prywatnych użytkowników.


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.