Krótka historia Internetu

Internet w Polsce

1986
Władysław Majewski, Tadeusz Wilczek, Tomasz Zieliński i Jan Stożek prowadzą węzeł Fidnet w redakcji pisma "Komputer".

1989
Powstaje elektroniczne pismo Donosy wysyłane pocztą elektroniczną, pierwszy numer nosi datę 2 sierpnia 1989.

1990
Polska zostaje przyjęta do EARN, części sieci BITNET. 17 lipca następuje połączenie krajowego węzła PLEARN w Centrum Obliczeniowym UW z węzłem DKEARN w Kopenhadze. 28 listopada połączenie sieci z Wrocławiem, pierwszym miastem poza Warszawą.

1991
23 sierpnia przychodzi z Hamburga pierwsza odpowiedź na pocztę elektroniczną wysłaną z Polski. W styczniu liczba użytkowników sieci w Polsce przekracza 2000. 11 kwietnia 1991 roku sieci WAWPOLIP zostaje przyznana klasa adresowa. W końcu sierpnia uruchomione zostaje pierwsze połączenie intenretowe z Warszawy do Kopenhagi. Cyfronet w Krakowie buduje Internet, korzystając z przemyconego przez COCOM routera CISCO.

1992
Oddano do użytku sieć pakietową TP SA pod nazwą Polpak.

1993
Powstaje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK, jako jednostka badawczo-rozwojowa KBN. Przejmuje ona zadania Zespołu Koordynacyjnego NASK przy Uniwersytecie Warszawskim, utworzonego w roku 1991. Na Wydziale Fizyki UW zostaje uruchomiony pierwszy serwer World Wide Web.

1994
Rusza program podłączania szkół średnich do Internetu - Internet dla Szkół.

1995
W maju powstaje Polska Społeczność Internetu, organizacja, której celem jest propagowanie rozwoju polskiego Internetu. Również w maju NASK i POLPAK podpisują umowę o wprowadzeniu usługi Internetu dla abonentów sieci POLPAK.

1998
Rozpoczyna się akcja "Internet w każdej gminie". MEN finansuje dostarczanie pracowni internetowych dla szkół, a gminy - dokształcanie nauczycieli.


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.