Krótka historia Internetu

Protokół = zbiór reguł

W żargonie komputerowym protokół (ang. protocol) jest to po prostu zbiór konwencji określających sposób przesyłania danych między różnymi programami. Protokoły określają, jak sieć ma przesyłać wiadomości i obsługiwać błędy, pozwalają na określenie standardów niezależnych od konkretnego sprzętu, systemu operacyjnego itp. Wszystkie szczegóły, począwszy od szybkości przesyłania informacji aż do konwencji adresowania poszczególnych komunikatów, są częścią protokołów używanych przez daną sieć.

Internet używa protokołu o nazwie TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokół IP jest odpowiedzialny za adresowanie w sieci, natomiast TCP zapewnia dostarczanie komunikatów do właściwych miejsc. Protokoły te zostały opracowane w 1974 roku przez Roberta Kahna oraz Vintona G. Cerfa. Ich pionierskie prace dostarczyły mechanizmów, bez których nie byłoby Internetu. Najkrótszą definicją Internetu mogłoby być zdanie: "Internet jest to sieć sieci używająca protokołu TCP/IP".

Trzeba sobie uświadomić, że TCP/IP nie jest obecnie jedynym protokołem umożliwiającym łączenie między sobą wielu różnych typów sieci. Z Internetem łączą się poprzez bramy również systemy, w których korzysta się z innych protokołów.


Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2003 r.